1,072,930 egyedi látogató
NetBankom
NetBankom
Belépés


Igénylés
A képre kattintva igényelheti a számlanyitást a Szent Korona Bankba.


Navigáció
Főoldal
Hírdetmények
Letöltések
Kapcsolatfelvétel
Keresés
GYIK
Igénylés
Tájékoztató/STK
Sajtóközlemények
Közlemény
Magyar Királyi Állami Jegyintézet története
Alapítóokirat
Alapítóokirat


Bank: Sajtóközlemények
FELSZÓLÍTÁS HELYREIGAZÍTÁSRA/CALL FOR CORRECTION/DEMANDE DE CORRECTION/SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN/Orosz nyelven is/Cerere de rectificare

 

Az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsának

KÖZLEMÉNYE

FELSZÓLÍTÁS  HELYREIGAZÍTÁSRA

 

Az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa és a Szent Korona Bank felszólítja a Magyar Nemzeti Bank elnökét 2014. február 6-ai nyilatkozatának helyreigazítására, mert az kimeríti a hitelrontás tényét. A Magyar Nemzeti Bank nyilatkozata, melyben arra hivatkozik, hogy Magyarország, vagyis a magyar köztársaság közhiteles nyilvántartásaiban, illetve a céginformációs rendszerben az Apostoli Magyar Királyság jegybankja nem szerepel, eltér a valóságtól, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank honlapján a Szent Korona Bank megtalálható. (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)
( szerk:közben jelezték eltünt a a mellékelt link alól a forrás, így betesszük mi amit megmentettünkhttps://apostolimagyarkiralysag.info/KEPEK/mnbszkb.jpg ) 

English  

The Hungarian Apostolic Monarchy Crown Committee’s

COMMUNICATION

CALL FOR CORRECTION

 

The Hungarian Apostolic Monarchy Crown Committee and the Sacred Crown Bank is hereby calling the chairman of the Hungarian National Bank to correct his statement of 6 February 2014 because it is deemed as defamation. The declaration by the Hungarian National Bank does not reflect real facts in stating that in the public registers and in the company registry system of Hungary, i.e. the Hungarian republic the Hungarian Apostolic Monarchy’s bank of issue is not included, since the Sacred Crown Bank can actually be found on the website of the Hungarian National Bank. (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

España

COMUNICADO del Consejo de la Corona del Reino Apostólico de Hungría

 

SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN

 

El Consejo de la Corona del Reino Apostólico de Hungría y el Banco de la Santa Corona intima al Presidente del Banco Nacional de Hungría (BNH) a rectificar de su declaración del día 6 de febrero de 2014, como ese agota el hecho de la difamación. La declaración del Banco Nacional de Hungría es diferente a la realidad, la que apela al hecho de que el Banco Central del Reino Apostólico de Hungría no está inscrito en los registros públicos y en el sistema de información de las empresas de la República de Hungría, pues el Banco de la Santa Corona se encuentra en la página web del Banco Nacional de Hungría.(https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

 

France

INDICATION du Conseil de la Couronne du Royaume apostolique de Hongrie

DEMANDE DE CORRECTION

 

Le Conseil de la Couronne du Royaume apostolique de Hongrie et la Banque de la Sainte Couronne intime le président de la Banque nationale de Hongrie (BNH) de rectifier sa déclaration du 6 Février 2014 que ce épuise le fait de la diffamation. La déclaration de la Banque nationale, que la Banque centrale du Royaume apostolique de Hongrie n'est pas inscrit dans les registres publics et le système d'information des entreprises de la République de Hongrie, est différente de la réalité, comme la Banque de la Sainte Couronne est sur ​​le site Web de la Banque nationale de Hongrie.(https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)


Pусский (Orosz)

Kоммюнике Корона Совета Апостольской Королевства Венгрии

Ходатайства об исправлении

 

Корона Совет Апостольской Королевства Венгрии и Банк Святой короны призыва́ет президентa Национального банка Венгрии (HБB), чтобы исправить свое заявление 6-ого февраля 2014, так как это истощает диффамации. Заявление Национального банка, что Центральный банк (ЦБ) Апостольской Королевства Венгрии не зарегистрирован в государственных архивах и в информационных бизнес системах Республики Венгрии, отличается от действительности, так как Банк Святой короны находится на веб-сайте Национального банка Венгрии.

Limba românã

Comunicatul Consiliului de Coroana al Monarhiei Apostolice Maghiare 
Cerere de rectificare 


Consiliul de Coroanã al Monarhiei Apostolice Maghiare ºi Banca Sfintei Coroane maghiare face apel la preºedintele Bãncii Naþionale pentru a-ºi modifica declaraþia din 6 februarie 2014, deoarece aceasta este consideratã calomnie. Declaraþia Bãncii Naþionale Maghiare nu reflectã adevãrul, deoarece în registrele publice, respectiv în sistemul informatic al Republicii Ungare, banca emitentã a Monarhiei Apostolice Maghiare nu este inclusã, deºi Banca Sfintei Coroane poate fi efectiv gãsitã pe paginã web a Bãncii Naþionale Maghiare. . (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)
2.oldal/FELSZÓLÍTÁS HELYREIGAZÍTÁSRA/CALL FOR CORRECTION/DEMANDE DE CORRECTION/SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN/Orosz nyelven is/Cerere de rectificare

2.oldal

Limba românã

Comunicatul Consiliului de Coroana al Monarhiei Apostolice Maghiare 
Cerere de rectificare 


Consiliul de Coroanã al Monarhiei Apostolice  Maghiare ºi Banca Sfintei Coroane maghiare face apel la preºedintele Bãncii Naþionale pentru a-ºi modifica declaraþia din 6 februarie 2014, deoarece aceasta este consideratã calomnie. Declaraþia Bãncii Naþionale Maghiare nu reflectã adevãrul, deoarece în registrele publice, respectiv în sistemul informatic al Republicii Ungare, banca emitentã a Monarhiei Apostolice Maghiare nu este inclusã, deºi Banca Sfintei Coroane poate fi efectiv gãsitã pe paginã web a Bãncii Naþionale Maghiare. . (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

 

SRPSKI

SAOPŠTENJE

                           Krunskog Saveta Apostolske Ugarske Monarhije

  ZAHTEV ISPRAVLJANJEKrunski Savet Apostolske Ugerske Monarhije i  Banka Sveta Kruna  poziva  predsednika Narodne Banke Maðarske na  al -ispravljanjeda izjave  06.02.2014  , jer iscrpljuje èinjenicu klevete . Izjava  Narodne Banke Maðarske , koja tvrdi da u Maðarskoj , odnosno u autentiènom zapisu Maðarske Republike, niti u sistemu ainformacije kompanija  centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije  nije navedena , drugaèiji je od stvarnosti , mada se Banka Sveta Kruna  nalazi na sajtu  Narodne Banke Maðarske. ( https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html ) ( urednik : u meðuvremenu nestao iz prilo¾enog linka ka izvoru , tako da smo stavili našu spašenu https://apostolimagyarkiralysag.info/KEPEK/mnbszkb.jpg )


 

Honpolgárság igénylése

Együttműködünk


Szabadjegy a szabadsághoz!

Közösségi tér

Tisztaforrás
Admin Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó