1,082,151 egyedi látogató
NetBankom
NetBankom
Belépés


Igénylés
A képre kattintva igényelheti a számlanyitást a Szent Korona Bankba.


Navigáció
Főoldal
Hírdetmények
Letöltések
Kapcsolatfelvétel
Keresés
GYIK
Igénylés
Tájékoztató/STK
Sajtóközlemények
Közlemény
Magyar Királyi Állami Jegyintézet története
Alapítóokirat
Alapítóokirat


2.oldal/FELSZÓLÍTÁS HELYREIGAZÍTÁSRA/CALL FOR CORRECTION/DEMANDE DE CORRECTION/SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN/Orosz nyelven is/Cerere de rectificare

Limba românã

Comunicatul Consiliului de Coroana al Monarhiei Apostolice Maghiare 
Cerere de rectificare 

 

Consiliul de Coroanã al Monarhiei Apostolice Maghiare ºi Banca Sfintei Coroane maghiare face apel la preºedintele Bãncii Naþionale pentru a-ºi modifica declaraþia din 6 februarie 2014, deoarece aceasta este consideratã calomnie. Declaraþia Bãncii Naþionale Maghiare nu reflectã adevãrul, deoarece în registrele publice, respectiv în sistemul informatic al Republicii Ungare, banca emitentã a Monarhiei Apostolice Maghiare nu este inclusã, deºi Banca Sfintei Coroane poate fi efectiv gãsitã pe paginã web a Bãncii Naþionale Maghiare. . (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

 

Este cunoscut faptul  Banca Naþionalã Maghiarã nu este inclusã în registrele publice ale republicii ºi prin urmare revendicarea de a include banca emitentã a Monarhiei Apostolice Maghiare apare nejustificatã. În cazul în care fundamentul existenþei unei bãnci centrale constã în includerea în  registre, Banca Naþionalã Maghiarã însãºi este o banca inexistentã, conform acestui criteriu. (Denumirea Bãncii Naþionale Maghiare nu necesitã consemnarea în registrul companiei.)

Banca Sfintei Coroane este banca emitentã a Monarhiei Apostolice Maghiare ºi proprietatea Sfintei Coroane. În acest atribut, banca se aflã mai presus de banca Naþionalã Maghiarã ºi nu are obligaþia de a se înregistra. Este cunoscut faptul  la rândul lor, Banca Centralã a Uniunii Europene ºi Banca Centralã a Statelor Unite ale Americii nu sunt incluse în niciun registru public ºi totuºi sunt aprobate drept autentice în întreagã lume. 

Sub anexa 1 la Actul normativ CXII din anul 1996, cele douã instituþii mai sus menþionate (alãturi de alte instituþii financiare) nu intrã sub incidenþa actului normativ al instituþiilor de credit maghiar. Organizaþiile financiare ale altor state nu sunt înregistrate în Republica Maghiarã ºi cu toate acestea, întreprind acolo activitãþi financiare în moneda proprie. Monarhia Apostolicã Maghiarã este una dintre ele, efectuându-ºi serviciile financiare în moneda proprie, coroana sfântã (STK), care diferã de forintul unguresc. 

Afirmaþia din cadrul declaraþiei care proclamã  numele ºi activitatea Bãncii Sfintei Coroane este eronatã, necesitã rectificare, deoarece serveºte la diminuarea pierderilor provocate în mod nelegitim poporului maghiar de cãtre sistemul bancar republican, furnizându-le fundamentele pentru precondiþiile existenþei umane în moneda proprie prin intermediul Bãncii Sfintei Coroane. 

Facem apel la preºedintele Bãncii Naþionale Maghiare sã publice aceastã scrisoare de corecție pe care o înaintãm, din considerație pentru autenticitatea informației !

Budapesta, 8 februarie 2014

Consiliul de Coroanã al Monarhiei Apostolice Maghiare

 sajtoszkt@apostolimagyarkiralysag.info

 

Anexa 1 la actul normativ CCXXXVII din 2013 :

Instituții financiare internaționale ce nu intrã sub incidența actului:

1.Bancã Africanã de Dezvoltare

2.Bancã inter-americanã de dezvoltare

3.Corporația Inter-americanã de Investiții

4.Banca Asiaticã de Dezvoltare

5.Fondul European de investiții

6.Banca Europeanã de investiții

7.Consiliul Bãncii Europene de Investiții

8.Banca Europeanã Pentru Reconstrucție și Dezvoltare

9.Banca Nordicã de Investiții

10.Banca de Dezvoltare din Caraibe

11.Agenția Multilateralã de Garanție a Investițiilor

12.Corporația Financiarã Internaționalã

13.Banca Internationalã Pentru Reconstrucție și Dezvoltare

14.Fondul Monetar Internațional

 

 

SRPSKI

SAOPŠTENJE

                                      Krunskog Saveta Apostolske Ugarske Monarhije

                                                             ZAHTEV ISPRAVLJANJE


Krunski Savet Apostolske Ugerske Monarhije i  Banka Sveta Kruna  poziva  predsednika Narodne Banke Maðarske na  al -ispravljanjeda izjave  06.02.2014  , jer iscrpljuje èinjenicu klevete . Izjava  Narodne Banke Maðarske , koja tvrdi da u Maðarskoj , odnosno u autentiènom zapisu Maðarske Republike, niti u sistemu ainformacije kompanija  centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije  nije navedena , drugaèiji je od stvarnosti , mada se Banka Sveta Kruna  nalazi na sajtu  Narodne Banke Maðarske. ( https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html ) ( urednik : u meðuvremenu nestao iz prilo¾enog linka ka izvoru , tako da smo stavili našu spašenu https://apostolimagyarkiralysag.info/KEPEK/mnbszkb.jpg )


Poznato je da je Narodna Banka Maðarske nije u javnim registrima republike , dakle nepropisno je podigao potrebu da  Centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije trebalo da se pojavi . Ako je osnova da je banka postojeća samo ako je registrovana u evidenciji pojavljivanja onda  je i  Narodna Banka Maðarske ne postojeća  . ( Narodna Banka Zakon § 5 ( 2) poslovno ime Narodne Banke Maðarske ne mora biti registrovana u privrednom registru ) .

Banka Sveta Kruna je centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije , i vlasništvo Svete Krune . Kao takva, stoji iznad Narodne banke Maðarske, i ne postoji obaveza registracije . Poznato je da Centralna banka Evropske unije i Centralna banka SAD ( FED ) nisu  navedeni ni u jednom autentiènom zapisu opet su verodostojno prihvaćeni širom sveta .

Po 1996. god. CXII. tv. 1. aneksu, od predhodno pomenutih dveju institucija ( zajedno sa drugim stranim finansijskim institucijama ) stoje van Maðarskog Bankarskog Zakona . Mnoge zemlje nemaju finansijsku organizaciju registrovanu u Republici Maðarskoj , iako finansijske aktivnosti sprovode u pomenutoj zemlji , u sopstvenoj valuti . Apostolska Ugarska Monarhija je jedna takva zemlja koja svoje finansijske usluge sprovodi u sopstvenoj valuti, u Svetoj Kruni ( STK )  .

U Deklaraciji je tvrdnja da je upotreba imena banke Sveta Kruna i aktivnost dovodi u zabludu , tra¾i  se korekcija. Pomenuta banka slu¾i za ubla¾avanje šteta
Maðarkom narodu, koja im je ilegalno naneta  od strane razlièitih aktera bankarskog sistema Republike Maðarske , kroz svoju valutu im pru¾ita osnovu za neophodne ljudskie uslove  ¾ivota.

 

Pozivamo predsednika  Narodne banke Maðarske da  objavi autentiène informacije !

Budimpešta, 8.februar.2014.

 
  
                                Apostolska Ugarska Kraljevina press odeljenja  Krunskog Saveta je

                                                            sajtoszkt@apostolimagyarkiralysag.info

1. Aneks za 2013. god. CCXXXVII. . Zakon :

Iskljuèeni iz delokruga zakona meðunarodnih finansijskih institucija

 Afrièka banka za razvoj
 
 Inter-amerièka banka za razvoj
 
  Inter-amerièka investiciona korporacija
 
     Azijska banka za razvoj
 
     Evropski investicioni fond
 
     Evropska investiciona banka
 
     Razvojna banka Saveta Evrope
 
     Evropska banka za obnovu i razvoj

     Nordijska investiciona banka

     Karibi razvojna banka

     Multilateralna agencija za garantovanje investicija

     Meðunarodna finansijska korporacija

     Meðunarodna banka za obnovu i razvoj

     Meðunarodni monetarni fond

 

Honpolgárság igénylése

Együttműködünk


Szabadjegy a szabadsághoz!

Közösségi tér

Tisztaforrás
Admin Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó