855,545 egyedi látogató
NetBankom
NetBankom
Belépés


Igénylés
A képre kattintva igényelheti a számlanyitást a Szent Korona Bankba.


Navigáció
Főoldal
Hírdetmények
Letöltések
Kapcsolatfelvétel
Keresés
GYIK
Igénylés
Tájékoztató/STK
Sajtóközlemények
Közlemény
Magyar Királyi Állami Jegyintézet története
Alapítóokirat
Alapítóokirat


2.oldal/FELSZÓLÍTÁS HELYREIGAZÍTÁSRA/CALL FOR CORRECTION/DEMANDE DE CORRECTION/SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN/Orosz nyelven is/Cerere de rectificare

Limba română

Comunicatul Consiliului de Coroana al Monarhiei Apostolice Maghiare 
Cerere de rectificare 

 

Consiliul de Coroană al Monarhiei Apostolice Maghiare şi Banca Sfintei Coroane maghiare face apel la preşedintele Băncii Naţionale pentru a-şi modifica declaraţia din 6 februarie 2014, deoarece aceasta este considerată calomnie. Declaraţia Băncii Naţionale Maghiare nu reflectă adevărul, deoarece în registrele publice, respectiv în sistemul informatic al Republicii Ungare, banca emitentă a Monarhiei Apostolice Maghiare nu este inclusă, deşi Banca Sfintei Coroane poate fi efectiv găsită pe pagină web a Băncii Naţionale Maghiare. . (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

 

Este cunoscut faptul  Banca Naţională Maghiară nu este inclusă în registrele publice ale republicii şi prin urmare revendicarea de a include banca emitentă a Monarhiei Apostolice Maghiare apare nejustificată. În cazul în care fundamentul existenţei unei bănci centrale constă în includerea în  registre, Banca Naţională Maghiară însăşi este o banca inexistentă, conform acestui criteriu. (Denumirea Băncii Naţionale Maghiare nu necesită consemnarea în registrul companiei.)

Banca Sfintei Coroane este banca emitentă a Monarhiei Apostolice Maghiare şi proprietatea Sfintei Coroane. În acest atribut, banca se află mai presus de banca Naţională Maghiară şi nu are obligaţia de a se înregistra. Este cunoscut faptul  la rândul lor, Banca Centrală a Uniunii Europene şi Banca Centrală a Statelor Unite ale Americii nu sunt incluse în niciun registru public şi totuşi sunt aprobate drept autentice în întreagă lume. 

Sub anexa 1 la Actul normativ CXII din anul 1996, cele două instituţii mai sus menţionate (alături de alte instituţii financiare) nu intră sub incidenţa actului normativ al instituţiilor de credit maghiar. Organizaţiile financiare ale altor state nu sunt înregistrate în Republica Maghiară şi cu toate acestea, întreprind acolo activităţi financiare în moneda proprie. Monarhia Apostolică Maghiară este una dintre ele, efectuându-şi serviciile financiare în moneda proprie, coroana sfântă (STK), care diferă de forintul unguresc. 

Afirmaţia din cadrul declaraţiei care proclamă  numele şi activitatea Băncii Sfintei Coroane este eronată, necesită rectificare, deoarece serveşte la diminuarea pierderilor provocate în mod nelegitim poporului maghiar de către sistemul bancar republican, furnizându-le fundamentele pentru precondiţiile existenţei umane în moneda proprie prin intermediul Băncii Sfintei Coroane. 

Facem apel la preşedintele Băncii Naţionale Maghiare să publice această scrisoare de corecție pe care o înaintăm, din considerație pentru autenticitatea informației !

Budapesta, 8 februarie 2014

Consiliul de Coroană al Monarhiei Apostolice Maghiare

 sajtoszkt@apostolimagyarkiralysag.info

 

Anexa 1 la actul normativ CCXXXVII din 2013 :

Instituții financiare internaționale ce nu intră sub incidența actului:

1.Bancă Africană de Dezvoltare

2.Bancă inter-americană de dezvoltare

3.Corporația Inter-americană de Investiții

4.Banca Asiatică de Dezvoltare

5.Fondul European de investiții

6.Banca Europeană de investiții

7.Consiliul Băncii Europene de Investiții

8.Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare

9.Banca Nordică de Investiții

10.Banca de Dezvoltare din Caraibe

11.Agenția Multilaterală de Garanție a Investițiilor

12.Corporația Financiară Internațională

13.Banca Internatională Pentru Reconstrucție și Dezvoltare

14.Fondul Monetar Internațional

 

 

SRPSKI

SAOPŠTENJE

                                      Krunskog Saveta Apostolske Ugarske Monarhije

                                                             ZAHTEV ISPRAVLJANJE


Krunski Savet Apostolske Ugerske Monarhije i  Banka Sveta Kruna  poziva  predsednika Narodne Banke Mađarske na  al -ispravljanjeda izjave  06.02.2014  , jer iscrpljuje činjenicu klevete . Izjava  Narodne Banke Mađarske , koja tvrdi da u Mađarskoj , odnosno u autentičnom zapisu Mađarske Republike, niti u sistemu ainformacije kompanija  centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije  nije navedena , drugačiji je od stvarnosti , mada se Banka Sveta Kruna  nalazi na sajtu  Narodne Banke Mađarske. ( https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html ) ( urednik : u međuvremenu nestao iz priloženog linka ka izvoru , tako da smo stavili našu spašenu http://apostolimagyarkiralysag.info/KEPEK/mnbszkb.jpg )


Poznato je da je Narodna Banka Mađarske nije u javnim registrima republike , dakle nepropisno je podigao potrebu da  Centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije trebalo da se pojavi . Ako je osnova da je banka postojeća samo ako je registrovana u evidenciji pojavljivanja onda  je i  Narodna Banka Mađarske ne postojeća  . ( Narodna Banka Zakon § 5 ( 2) poslovno ime Narodne Banke Mađarske ne mora biti registrovana u privrednom registru ) .

Banka Sveta Kruna je centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije , i vlasništvo Svete Krune . Kao takva, stoji iznad Narodne banke Mađarske, i ne postoji obaveza registracije . Poznato je da Centralna banka Evropske unije i Centralna banka SAD ( FED ) nisu  navedeni ni u jednom autentičnom zapisu opet su verodostojno prihvaćeni širom sveta .

Po 1996. god. CXII. tv. 1. aneksu, od predhodno pomenutih dveju institucija ( zajedno sa drugim stranim finansijskim institucijama ) stoje van Mađarskog Bankarskog Zakona . Mnoge zemlje nemaju finansijsku organizaciju registrovanu u Republici Mađarskoj , iako finansijske aktivnosti sprovode u pomenutoj zemlji , u sopstvenoj valuti . Apostolska Ugarska Monarhija je jedna takva zemlja koja svoje finansijske usluge sprovodi u sopstvenoj valuti, u Svetoj Kruni ( STK )  .

U Deklaraciji je tvrdnja da je upotreba imena banke Sveta Kruna i aktivnost dovodi u zabludu , traži  se korekcija. Pomenuta banka služi za ublažavanje šteta
Mađarkom narodu, koja im je ilegalno naneta  od strane različitih aktera bankarskog sistema Republike Mađarske , kroz svoju valutu im pružita osnovu za neophodne ljudskie uslove  života.

 

Pozivamo predsednika  Narodne banke Mađarske da  objavi autentične informacije !

Budimpešta, 8.februar.2014.

 
  
                                Apostolska Ugarska Kraljevina press odeljenja  Krunskog Saveta je

                                                            sajtoszkt@apostolimagyarkiralysag.info

1. Aneks za 2013. god. CCXXXVII. . Zakon :

Isključeni iz delokruga zakona međunarodnih finansijskih institucija

 Afrička banka za razvoj
 
 Inter-američka banka za razvoj
 
  Inter-američka investiciona korporacija
 
     Azijska banka za razvoj
 
     Evropski investicioni fond
 
     Evropska investiciona banka
 
     Razvojna banka Saveta Evrope
 
     Evropska banka za obnovu i razvoj

     Nordijska investiciona banka

     Karibi razvojna banka

     Multilateralna agencija za garantovanje investicija

     Međunarodna finansijska korporacija

     Međunarodna banka za obnovu i razvoj

     Međunarodni monetarni fond

 

Honpolgárság igénylése

Együttműködünk


Szabadjegy a szabadsághoz!

Ügyfél kapcsolati pontok
Tisztaforrás
Admin Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó